مزون لباس دایانا اسپرت | عکاسی و تیزر تبلیغاتی

ریال۱.۰۰۰.۰۰۰

توضیحات تکمیلی

تهیه کننده

باباک مرزبان

محل انجام پروژه

شعب کل کشور

ساعت آفیش پروژه

۲ الی ۴ ساعت

دستمزد

هرشات عکاسی برای مدل ها ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
بازیگران تیزر ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

افراد مورد نیاز

۵ نفر آقا
۴ نفر خانم