تبلیغات پوستر و تیزر تبلیغاتی میهن

ریال۱.۰۰۰.۰۰۰

توضیحات تکمیلی

تهیه کننده

سامان صادقی

محل انجام پروژه

شهر محل سکونت شما

ساعت آفیش پروژه

4 الی 8 ساعت

دستمزد

هرشات عکاسی برای مدل ها 1/5۰۰/۰۰۰ تومان
بازیگران تیزر 25/5۰۰/۰۰۰ تومان

افراد مورد نیاز

5 نفر آقا
5 نفر خانم
4 نفر کودک