درصورت عدم تایید پروژه پس از ارسال درخواست جدید ، پروژه قدیمی به صورت خودکار از پنل شما حذف خواهد شد .

مجموع درخواست های فعال ارسال شده برای شما : ۲ عدد

نام پروژه : تبلیغات کمپین میکامال استور
تهیه کنندهبهار رضوی
زمان رزرو مدل۳ الی ۶ ساعت
محل انجامشهر محل سکونت انتخاب شده شما
دستمزد به ازای هر عکس۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دستمزد بازیگران تیزر۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مهارت مورد نیازمدل ، بازیگر تیزر ، گوینده
معتبر تا تاریخ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۳
افراد مورد نیاز۱۲ نفر خانم و آقا ، ۶ نفر کودک و نوجوان
نام پروژه : چرم رسپین
تهیه کنندهاحسان کرمی
زمان رزرو مدل۲ الی ۴ ساعت
محل انجامشهر محل سکونت انتخاب شده شما
دستمزد به ازای هر عکس۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
دستمزد بازیگران تیزر۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مهارت مورد نیازمدل ، گوینده
معتبر تا تاریخ۲۵ تیرماه ۱۴۰۳
افراد مورد نیاز۲۵ نفر مدل خانم و آقا
نام پروژه : کلاه و شال و روسری لچیکا
تهیه کنندهرضا نقشین
زمان رزرو مدل۲ الی ۶ ساعت
محل انجامشهر محل سکونت انتخاب شده شما
دستمزد به ازای هر عکس۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دستمزد بازیگران تیزر۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نوع پروژهپوشاک
معتبر تا تاریخ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳
افراد مورد نیاز۱۰ نفر خانم و آقا / ۵ نفر خردسال و نوجوان
نام پروژه : تبلیغات مدلینگ و تیزر پوشاک تن درست
تهیه کنندهرها زرین نقش
زمان رزرو مدل۲ الی ۴ ساعت
محل انجامشهر محل سکونت انتخاب شده در پنل شما
دستمزد به ازای هر عکس۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
دستمزد بازیگران تیزر۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نوع پروژهپوشاک
معتبر تا تاریخ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۳
افراد مورد نیاز۱۰ نفر کودک و نوجوان / ۲۵ نفر مدل خانم و آقا